www.psychamb.cz

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE

Profil terapeuta

 

Vzdělání: 1. LF UK Praha, obor všeobecné lékařství, promoce 1993

kurz Práce s časovou osou (Chvála, Tichá 1992)
Atestace z psychiatrie 1. stupně (1996)

Sebezkušenostní výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii (SPS, 1991-1996)

I.ročník vzdělání v terapiích rodinných systémů (IRTS Praha, Špitz,Gjuričová 1996)
Funkční specializace v systematické psychoterapii (IPVZ, 2000)

Osvědčení odborné způsobilosti v oboru psychosomatická medicína (IPVZ, 2005)
Certikát MZČR o zvláštní odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře v oboru psychosomatika (2016)

 

Praxe: Psychiatrické odd. Masarykovy nemocnice Ústí n. Labem (1993-1994)
Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod (1995)

Fokus My-klub Liberec.

Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch Liberec (od 1995)

Soukromá ambulantní praxe (od 2009)

Lektorka pětiletého komplexního výcviku dynamického směru se zaměřením na psychosomatický přístup (LIPPP, od 2013)

 

Pracoviště: Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci
Soukromá psychiatrická a psychoterapeutická praxe Jablonec nad Nisou

 

Členství v organizacích:
ČLS JEP (Česká lékařská společnost J.A.Purkyně) - Psychiatrická společnost, sekce psychoterapie, Psychosomatická společnost, Česká psychoterapeutická společnost

ČAP (Česká asociace pro psychoterapii)

 

Hledej